post nl   

Log In

Inloggen

Uw wachtwoord vergeten?

Subtotaal winkelwagen: €0.00

Garantiebepalingen

  • Bootgenoot.nl verstrekt op alle producten de garantie die de importeur, fabrikant of agent op die producten geeft
  • De voor garantie of reparative aangeboden goederen worden franco aan Bootgenoot.nl geleverd, voorzien van aankoopbon en garantiekaart. Aanspraken op garantie komen te vervallen als deze bescheiden niet geleverd worden.
  • De kosten van verzending van Bootgenoot.nl naar importeur, fabrikant, agent zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dat geldt ook voor de kosten die doorberekend worden door de importeur, fabricant, agent aan Bootgenoot.nl. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan opdrachtgever retour gezonden.
  • Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Bootgenoot.nl, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Bootgenoot.nl/fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.
  • Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.